Spelregler för poker

Poker är ett hasardspel med ganska enkla regler. Första gången man sätter sig vid ett pokerbord i verkliga livet eller på nätet kan det dock givetvis kännas lite överväldigande. Det är inte helt enkelt att förstå vad man får göra, och när. Men, bara efter ett par spelomgångar brukar man bli lite varmare i kläderna. Den mest populära varianten av poker är Texas Hold’em, så det är den varianten vi fokuserar på här. Så här går en giv i Texas Hold’em till.

De två spelare som sitter till vänster om dealern börjar med att lägga tvångsinsatser i form av mörkar. Spelaren direkt till vänster om dealern lägger ”lilla mörken” medan nästa spelare lägger ”stora mörken”. Stora mörken är av samma storlek som den lägsta möjliga satsningen vid bordet.

Därefter sker den första kortutdelningen. Alla spelare runt bordet får två så kallade hålkort. Dessa kort ska hållas dolda för de övriga spelarna. De får bara visas i det fall given går till kortvisning. Efter den första kortutdelningen är det spelaren direkt till vänster om spelaren som lagt stora mörken som börjar agera. Spelaren kan välja mellan att kasta sin hand, syna eller höja. Vid syn ska spelaren matcha den hittills högsta lagda insatsen. I det här fallet blir det en insats som motsvarar stora mörken. Hur mycket spelaren får höja beror på vilken satsningsstruktur som används i given (no-limit, fixed limit eller pot limit).

När alla spelare har gjort sina val sker den första kortutdelningen, floppen. Nu placeras tre gemensamma kort ut på bordet. Därefter sker en andra satsningsrunda. Sedan följer utdelning av ett fjärde respektive ett femte gemensamt kort på bordet, vart och ett med en efterföljande satsningsrunda. Detta förutsätter givetvis att det finns fler än en spelare kvar i given.

Om det återstår fler än en spelare i given efter den avslutande satsningsrundan ska spelarna visa upp sina kort. Spelaren med den bästa pokerhanden på fem kort vinner potten.