Spelberoende

Att spela spel, såsom till exempel poker, är ett stort nöje för många. Det är ju helt enkelt mycket spännande att sitta med bra kort och ha stor chans att ta hem potten! För vissa går nöjet dock över i ett beroende. Om spelandet upptar en stor del av vardagen är det ett tydligt tecken på att man antingen redan har utvecklat ett spelberoende eller är på god väg att drabbas.

Det finns tyvärr ganska många spelberoende personer i Sverige. Spelberoendet orsakar ofta stora problem, både ekonomiskt och socialt. Personer som lider av spelberoende använder ofta pengar de inte har råd att förlora. Det kan innebära att man sätter sig i skuld, missar att betala räkningar och inte kan försörja de som står en närmast. När det gäller det sociala finns risken att man förstör förhållanden och drar sig undan från vänner och familj.

Tydliga varningstecken på spelberoende
Här är en checklista med punkter som är tydliga varningstecken på att någon lider av ett spelberoende. Listan är inte uttömmande.

 • En person som lider av spelmissbruk:
 • Har svårt att sluta spela.
 • Blir irriterad, arg eller rastlös när man inte kan spela.
 • Spelar för att undvika att ta itu med andra problem.
 • Tänker på spel stora delar av dygnet.
 • Spelar för större och större summor i syfte att få en kick av sitt spelande.
 • Försöker jaga förluster, det vill säga försöker vinna tillbaka pengar som man förlorat på spel.
 • Ljuger för sin omgivning.
 • Begår brott för att dels täcka förluster på grund av spelandet, och dels finansiera fortsatt spelande.
 • Förstör och förlorar personliga relationer.
 • Har svårt att sköta om arbete eller utbildning.

Varför blir man spelberoende?
I grunden skiljer sig inte spelberoende från andra typer av beroenden. En person som lider av alkoholmissbruk är inte särskilt olik en person som har ett spelberoende. Anledningen till att man faller ner i ett spelberoende är att hjärnans signal- och belöningssystem tas över av spelandet. När man spelar, och tycker att det är roligt, får man ett påslag av dopamin i hjärnan. Dopaminet gör att signalen om att ”spel är roligt” förstärks. De flesta personer kan kontrollera belöningsreflexen, men vissa personer löper större risk att bli beroende av att ständigt få belöningskänslorna, eller den så kallade ”kicken”.

Behandlingar och åtgärder
En person som lider av spelberoende måste, på samma sätt som någon som lider av ett alkohol- eller narkotikamissbruk, ”avgiftas”. Man måste bryta de negativa mönstren i hjärnan. Det är ingen lätt process, särskilt inte om beroendet har funnit under en längre tid.

De behandlingar som brukar sättas in när det handlar om spelberoende liknar de som används för alkoholister. På de behandlingshem som arbetar med personer som är spelberoende utgår man alltid från individen enligt de principer som lagts fast i det välkända 12-stegsprogrammet (används bland annat av AA). Behandlingarna omfattar ofta många sessioner av samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi. Det handlar helt enkelt om att omprogrammera hjärnan.

Eftervården är en mycket viktig del i behandlingen mot spelberoende. Här är de anhöriga ett mycket viktigt stöd.